Anmeldelse til Dagrofas Whistleblower

For at skabe gennemsigtighed er det vigtigt for Dagrofa at få kendskab til og kunne rydde op i kritikværdige forhold. Ved at anmelde sådanne forhold bidrager du til at skabe klarhed og transparens.

Du kan anmelde episoder om følgende forhold: overtrædelser eller mistanke om strafbare forhold, lovovertrædelser, overtrædelse af interne regler, bestikkelse og korruption, brud på arbejdssikkerheden, brud på etik og god forretningsskik, handlinger begået af ledelsen, som ikke kan gå ad ledelsesvejen, trusler mod miljø, sundhed og sikkerhed, andre handlinger som udgør upassende adfærd eller som må anses som kritikværdige forhold. Anmeldelser om fødevaresikkerhed, rene HR-forhold og forhold som skal gå af ledelsesvejen kan ikke anmeldes her.

Din anmeldelse behandles af Compliance. Compliance er en uafhængig enhed i Dagrofa med referencepunkt direkte til Dagrofas øverste ledelse og til bestyrelsen. Alle anmeldelser og anmeldere behandles fortroligt af Compliance. Compliance opfordrer dig til at oplyse navn og kontaktinformation for at sikre en god opfølgning på anmeldelsen. Ønsker du at anmelde anonymt kan du indlevere en fysisk anmeldelse i en af whistleblower postkasserne i Ringsted, Ishøj, Vejle, Herning og Middelfart.