Et bæredygtigt fiskesortiment

Der er et stadigt større pres på verdens fiskeressourcer. Derfor må Dagrofas fiskeprodukter ikke stamme fra fiskebestande, der er udrydningstruede, og vi arbejder mod, at vores fiskesortiment bliver stadigt mere bæredygtigt.

Det betyder, at vi vil fremme udbuddet af MSC-mærkede fiskeprodukter ligesom vi ønsker at øge andelen af ASC-mærkede fisk fra opdræt. I 2018 steg antallet af MSC-mærkede fisk i vores sortiment med 16 procent, så vi nu har 198 forskellige MSC-mærkede produkter i vores sortiment. Salget har udviklet sig positivt, da omsætningen er steget med 7 procent.