Som den første dagligvarekoncern indfører Dagrofa nu piktogrammer på en lang række egne brands, der gør det nemt for forbrugerne at affaldssortere. Piktogrammerne er små billeder på emballagen, der intuitivt kommunikerer hvilken skraldespand emballagen skal i. Varerne forhandles bl.a. i MENY, SPAR, Min Købmand og Let-Køb.

Det sker som et led i Dagrofas emballagestrategi på egne brands, hvor man ønsker at oplyse forbrugerne om korrekt sortering af emballage. 

Piktogrammerne er skabt i samarbejde mellem Dansk Affaldsforening, Miljøstyrelsen og Kommunernes Landsforening.

– Flere forbrugere ønsker i dag at træffe det rigtige valg, når det kommer til miljøet. Det er vi utroligt glade for nu at kunne hjælpe vores kunder med, når det kommer til sortering af affald. Vi forbruger mange varer i de danske hjem, så det er essentielt, at vi kigger på genanvendelsen af den mængde emballage, der ellers bare går til spilde. Vores erfaring er, at det skal være nemt for forbrugeren, hvis tiltag som disse skal virke, og med de letaflæselige billeder på vores varer imødekommer vi netop dette, siger chef for Dagrofas Private Label afdeling, Kristine Pilgaard. 

Piktogrammerne skal bruges overalt
Visionen er, at piktogrammerne fremover skal bruges overalt, hvor der er tale om affaldssortering; i hjemmet, på genbrugspladsen, i det offentlige rum, i virksomheder osv.
For nuværende bruger hele 89 ud af 98 kommuner piktogrammerne, og der kommer hele tiden flere til. Der findes 89 piktogrammer i alt, til både affald vi sorterer derhjemme, og affald vi kører på genbrugspladsen med. 

– Det er enormt positivt, at Dagrofa vælger at bruge piktogrammerne på alle deres egne varemærker. Det sikrer god og enkel affaldskommunikation – fra emballage til affaldsspand. I Dansk Affaldsforening har vi udviklet piktogrammer for at gøre det lettere for borgerne at sortere deres affald, og Dagrofas initiativ styrker god sortering og genanvendelse, siger direktør Mikkel Brandrup fra Dansk Affaldsforening, interesseorganisation for kommuner og affaldsselskaber.

Piktogrammerne vil allerede fra starten af 2020 være at finde på en lang række af Dagrofas egne varer i MENY, SPAR, Min Købmand og Let-Køb, og antallet af varer med piktogrammer vil løbende udvides.