Dagrofa har fokus på arbejdsvilkår og miljø når vi handler kaffe

Dagrofa har siden 2018 arbejdet med certificering af de kaffeprodukter som sælges i egne mærker. Vi har adresseret de problemstillinger der findes særligt i dyrkningen af kaffebønnerne, hvor risiko for skovrydning, forhøjet pesticidforbrug, børnearbejde og utilstrækkelig leveløn er blandt, og stillet krav om certificeringer, der auditerer på disse parametre. Dagrofa er medlem af flere alliancer faciliteret af Etisk Handel Danmark, og da muligheden for at indgå i en alliance om ansvarlig kaffe kom i januar 2023, var vi klar med tilslutning fra start. Vi deler ønsket om at skov og udsatte naturområder samt biodiversitet skal beskyttes og genoprettes, og det samme skal de folk som arbejder i leverandørkæden, især de mest udsatte i primærproduktionen.

Dagrofas handleplan for arbejdet med dette kan læses her.

Dagrofa anvender ansvarlig palmeolie i egne fødevarer

Dagrofa er involveret i handel af flere produkter og råvarer, som kan være dyrket på arealer, hvor der kan forekomme afskovning, herunder palmeolie, soja, kakao, kaffe, te og træfibre. Dagrofa ønsker, at skovområder og biodiversitet beskyttes, og vi stiller derfor krav til, at produkter og råvarer til brug i vores egne brands er certificerede.

Dagrofa er medlem af Dansk Alliance for Ansvarlig Palmeolie faciliteret af Etisk Handel Danmark. I alliancen sætter medlemmerne selv deres individuelle strategier for at omstille til ansvarlig produceret palmeolie. 

Dagrofas handleplan for arbejdet med dette kan læses her

Dagrofa er medlem af Dansk Alliance for Ansvarlig Soja

Dagrofa har gennem længere tid arbejdet tværfagligt med ansvarlig soja. Som medlem af Dansk Alliance for Ansvarlig Soja, der blev etableret i september 2019, har vi taget endnu et skridt på rejsen mod et endnu mere ansvarligt udbud af fødevarer i vores butikker.

Alliancen er faciliteret af Etisk Handel Danmark og har medlemmer fra både detailbranchen, NGO’er og industrien. Alliancens vision er, at al soja importeret til Danmark er produceret ansvarligt, herunder produceret lovligt og ikke bidrager til afskovning eller konvertering af anden naturlig vegetation.

Dagrofas handleplan for arbejdet med dette kan læses her.

Dagrofas politik for menneskerettigheder

Vores menneskerettighedspolitik, der er gældende for hele koncernen, er baseret på anerkendte menneskerettighedsprincipper, herunder FN’s vejledende principper og UN Global Compact. Når et Dagrofa selskab er en del af værdikæden, skal alle involverede virksomheder respektere de basale rettigheder, herunder eksempelvis rimelige ansættelsesvilkår, frihed til selv at vælge arbejde og forbud mod børnearbejde. Overholdelsen af menneskerettigheder har længe været håndteret via vores rammeaftaler med leverandører og de respektive code of conduct fra United Nordic og amfori bsci, men nu har Dagrofa koncernen vedtaget en menneskerettighedspolitik, der skal gælde på tværs af koncernen og for alle aktiviteter og samhandel med kunder og leverandører – og ikke kun leverandørsamarbejder.

Dagrofas politik for menneskerettigheder kan læses her.

 

Læs mere om ansvarlighed i Dagrofa her.