Dagrofas fokus på ansvarlighed skal være med til at skabe et mere bæredygtigt forbrug samt en ansvarlig forretning. Derfor arbejder Dagrofa blandt andet med følgende områder:

– Klima, miljø og kemi
– Økologi og dyrevelfærd
– Mangfoldighed og kompetenceudvikling
– Sundere produkter
– Fødevaresikkerhed

Klima, miljø og kemi
Dagrofa arbejder hele tiden på at nedbringe koncernens samlede energiforbrug og dermed CO2-udledning. I 2017 har koncernen fortsat haft fokus på udskiftning til LED-belysning, udskiftning af køl samt øvrige energioptimerende tiltag. I 2017 har Dagrofa igennem vores eksterne samarbejdspartner registreret gennemførte energiprojekter, som har sparet lokationerne for 9,25 millioner kwh., eller hvad der svarer til et gennemsnits-elforbrug for mere end 2.000 hustande (150 m2 parcelhus med 2 voksne og 2 børn).

Dagrofa er medlem af Miljø- og Fødevareministeriets partnerskab om Mindre Madspild, og vores butikker har gennem en længere periode nedsat varer, der er tæt på datoudløb, for at sikre at færre varer smides ud. Gennem samarbejde med FødevareBanken donerer Dagrofa overskudsmad til socialt udsatte. Derudover samarbejder en række butikker i Dagrofa med virksomheder som YourLocal eller To Good to Go, hvor butikkerne gennem en applikation, kan annoncere de varer, der er tæt på datoudløb, og forbrugere, som er tilmeldt app’en, kan købe varerne billigere.

Dagrofa er konstant opmærksomme på eventuelle problematiske stoffer, der er under mistanke for at være hormonforstyrrende, eller kan have skadelig virkning på børn. Det sker for at sikre, at kunderne ikke unødigt udsættes for risiko. Gennem Grøn Balance-serien har forbrugeren en garanti for, at produkterne ikke indeholder problematiske stoffer. Derudover arbejder Dagrofa løbende på at udvide sortimentet af Grøn Balance og andre produkter, der bærer Svanemærket og/ eller Astma-Allergi Danmarks mærke.

Økologi og dyrevelfærd
Danmark har verdens højeste økologisalg, målt som økologiandelen af det samlede fødevaresalg. I 2017 opnåede Dagrofa en fremgang i økologisalg på mere end 20 procent, men det vurderes, at der stadig er plads til vækst. Ikke mindst forventes det, at vores private label serie, Grøn Balance, som er økologiske og miljømærkede varer, vil medvirke hertil.

Der stilles i den økologiske animalske produktion krav til såvel miljø som dyrevelfærd. Der er imidlertid også en lang række varer udover de økologiske, der specifikt tager særlige hensyn til dyrevelfærd, eksempelvis Himmerland Kylling og Frilandsprodukter, som også har udvist fremgang i 2017.

Dagrofa støtter det statslige dyrevelfærdsmærke, som indtil videre har kriterier for svinekødsproduktion, samt støtter og går ind for, at mærket udvikles til også at dække andre varegrupper.

Alle slagterafdelinger i MENY-kæden er certificeret i dyrevelfærd i samarbejde med Friland og Dyrenes Beskyttelse.

Mangfoldighed og kompetenceudvikling
I Dagrofa arbejdes med en inkluderende kultur med et stærkt fokus på et arbejdsklima, hvor alle uanset baggrund, alder og køn har mulighed for at deltage fuldt i arbejdet med at skabe en forretningsmæssig succes for koncernen.

Mangfoldighed blandt medarbejderne er et vigtigt fokusområde for Dagrofa, da det styrker koncernen både på et strategisk og konkurrencemæssigt niveau.

Dagrofa investerer i uddannelse af medarbejdere og arbejder på, at medarbejderne forstår sammenhængen mellem deres nuværende job og den uddannelse de er på, så alle parter oplever størst mulig læring.

Sundere produkter
I Dagrofa arbejdes løbende på at finde og udvikle fri for.. og nøglehulsmærkede produkter, der skal gøre det lettere for danskerne at leve sundere. Veganer og flexitarvarer samt indbydende og lette løsninger for spiseklare grøntsager, salater og frugt er også vundet frem i vores sortiment. På den måde har kunderne også let adgang til et sundt alternativ, når det engang imellem skal gå hurtigt.

Fødevaresikkerhed
Dagrofa stiller store krav til både engroslagrene og butikkerne. Dagrofa har derfor egen kvalitetsafdeling, der udfører audit hos en række producenter for at sikre, at produktionsforhold lever op til koncernens kvalitetskrav.

Dagrofa har derfor egne konsulenter, som løbende vejleder og overvåger egenkontrol, hygiejne og sikkerhed, og Fødevarestyrelsens smiley-rapporter følges konstant, så der hurtigt kan skrides til handling, hvis udfordringer skulle opstå.

Dagrofa anvender ansvarlig palmeolie i egne fødevarer

Dagrofa er involveret i handel af flere produkter og råvarer, som kan være dyrket på arealer, hvor der kan forekomme afskovning, herunder palmeolie, soja, kakao, kaffe, te og træfibre. Dagrofa ønsker, at skovområder og biodiversitet beskyttes, og vi stiller derfor krav til, at produkter og råvarer til brug i vores egne brands er certificerede.

Dagrofa er medlem af Dansk Alliance for Ansvarlig Palmeolie faciliteret af Etisk Handel Danmark. I alliancen sætter medlemmerne selv deres individuelle strategier for at omstille til ansvarlig produceret palmeolie. 

Dagrofas handleplan for arbejdet med dette kan læses her

Læs mere om Dagrofas arbejde med ansvarlighed i Dagrofas CSR rapport 2020.

Dagrofa er medlem af Dansk Alliance for Ansvarlig Soja

Dagrofa har gennem længere tid arbejdet tværfagligt med bæredygtig soja. Produktionen af soja beslaglægger globalt et areal på over en million kvadratkilometer. Dele af produktionen medfører negative miljømæssige og sociale konsekvenser, blandt andet i form af afskovning særligt i Sydamerika. Som medlem af Dansk Alliance for Ansvarlig Soja, der blev etableret i september 2019, har vi taget endnu et skridt på rejsen mod et endnu mere bæredygtigt udbud af fødevarer i vores butikker. Alliancens vision er, at al soja importeret til Danmark er produceret ansvarligt, herunder produceret lovligt og ikke bidrager til afskovning eller konvertering af anden naturlig vegetation.

Dagrofas handleplan for arbejdet med dette kan læses her.

Dagrofas politik for menneskerettigheder

Vores menneskerettighedspolitik, der er gældende for hele koncernen, er baseret på anerkendte menneskerettighedsprincipper, herunder FN’s vejledende principper og UN Global Compact. Når et Dagrofa selskab er en del af værdikæden, skal alle involverede virksomheder respektere de basale rettigheder, herunder eksempelvis rimelige ansættelsesvilkår, frihed til selv at vælge arbejde og forbud mod børnearbejde. Overholdelsen af menneskerettigheder har længe været håndteret via vores rammeaftaler med leverandører og de respektive code of conduct fra United Nordic og amfori bsci, men nu har Dagrofa koncernen vedtaget en menneskerettighedspolitik, der skal gælde på tværs af koncernen og for alle aktiviteter og samhandel med kunder og leverandører – og ikke kun leverandørsamarbejder.

Dagrofas politik for menneskerettigheder kan læses her.