DAGROFAS ARBEJDE MED ANSVARLIGHEDSMÆRKER
I Dagrofas CSR-strategi har vi sat fokus på en række vareområder, som vi, gennem en særskilt indsats, ønsker at øge salget af. Vi betegner varerne som mere ansvarlige dagligvarer. Fælles for disse varer er, at de alle adresserer nogle af de problemstillinger, der er knyttet til eksempelvis produktion eller brug af varerne. Samtidig bærer de mere ansvarlige varer typisk en synlig mærkning, eksempelvis Nøglehulsmærket eller Fair Trade, der gør, at forbrugerne let kan afkode, hvilke værdier varerne indeholder.

ØKOLOGI
De økologiske varer repræsenterer en produktionsform, der er godt for miljø og dyrevelfærd, og vi har i Dagrofa en ambition om at fordoble vores økologisalg inden 2022, målt i forhold til 2017.

I 2018 har vi har en markant fremgang i vores økologiske salg, og vi minimerer derved gabet mellem vores generelle markedsandel og vores markedsandel for salg af økologiske varer.

Samlet set øgede vi i detailkæderne og FoodService Danmark vores salg af økologiske varer med mere end 21 procent i 2018 i forhold til 2017. Butikkernes udbud af økologiske varer er også steget markant, hvilket betyder, at der nu er mere end 3.000 økologiske varer på butikkernes hylder, heraf er mere end 400 private label varer. Det øgede salg var især drevet af en øget markedsføring og konstant synlighed i butikkerne, endvidere understøttet af, at MENY inddrog økologisk frugt og grønt i deres Discount Match program.

SPAR har også i 2018 intensiveret arbejdet med økologi i markedsføringen, blandt andet ved at sætte fokus på økologi på hele sider i tilbudsavisen. Derudover har SPAR i samarbejde med Økologisk Landsforening udviklet opskriftshæfter og skiltemateriale til butikkerne og afholdt demonstrationer i 14 udvalgte butikker. Det har ført til en markant vækst i salget af økologi.

For alle kæder gælder, at Dagrofa forventer en yderligere vækst i salget af økologiske produkter i 2019. I FoodService Danmark leveres et komplet, økologisk sortiment på alle varegrupper fra specialistselskabet Grøn Fokus, der udelukkende har økologiske varer i sortimentet. Den samlede vækst i FoodService Danmarks salg af økologiske produkter til foodservice markedet udgør 20 procent fra 2017 til 2018.

NØGLEHULSMÆRKET
I Dagrofa ønsker vi at gøre det enkelt at vælge sundt. Nøglehulsmærkede varer er en enkel måde at guide kunderne til det sundere valg, når de køber fødevarer. Kriterierne for, hvornår en vare må mærkes med Nøglehullet, er udviklet af
Fødevarestyrelsen. Vi ønsker at fremme udbuddet af nøglehulsmærkede varer og at øge kendskabet til mærket. Alle vores kæder markedsfører aktivt de nøglehulsmærkede varer i tilbudsaviserne og gennem butikskampagner.
I 2018 var antallet af nøglehulsmærkede varer i vores sortiment samlet set 1.990, hvilket er en beskeden stigning i forhold til 2017, hvor antallet af varer var 1.938.