Dagrofa har fastlagt en række politikker og procedurer, som har til formål at styre og guide vores arbejde, både i forhold til vores medarbejdere, leverandører og andre samarbejdspartnere. Helt grundlæggende skal vores politikker sikre, at vi ikke udøver nogen form for diskrimination, og at vi samtidig fremmer ligestilling og inklusion. Derudover vil vi ikke være anledning til, at der sker krænkelser af menneskerettigheder, og vi vil minimere miljø-og klimapåvirkning, hvor det er muligt.

De væsentligste af disse poltikker er:

  • Menneskerettighedspolitikken der er fundamentet for vores arbejde med at sikre, at der ikke sker krænkelser i den del af værdikæden, som vi har ansvar for og indvirkning på.
  • Miljø- og klimapolitikken, hvori vi anerkender vores ansvar i forhold til miljø og klima og sætter rammerne for den måde, som vi ønsker at drive vores virksomhed på.
  • Anti-korruptionspolitikken, som fastsætter de overordnede rammer for processer, der skal sikre Dagrofas modstandsdygtighed over for korruption.
  • Ligestillingspolitikken, der skal guide vores bestræbelser på at skabe en respekt for mangfoldighed og en større lighed i kønssammensætningen på alle niveauer.