Karriere

Karriere i Dagrofa

Drømmer du om at arbejde med fødevarer og forbrugere sammen med ca. 14.000 engagerede kollegaer i en af Danmarks største dagligvarekoncerner, så kom med ombord hos Dagrofa. Vi stiller skarpt på vækst og performance, tempoet er højt og ambitionerne store.

Processen
I Dagrofa-koncernen ønsker vi at være en attraktiv arbejdsplads. Med henblik på at opnå dette bestræber vi os på at agere professionelt i alle facetter af rekrutteringsprocessen. Det er netop her, vi skaber den første og vigtige kontakt med vores medarbejdere.

Når du vælger at ansøge om et job i Dagrofa-koncernen, ønsker vi, at du oplever en åben, ærlig og direkte kommunikation, og at du samtidig får mulighed for at give et retvisende billede af dig selv – både fagligt såvel som personligt.

I Dagrofa-koncernen vil vi behandle din ansøgning individuelt og med respekt, og du vil opleve fuld fortrolighed i hele rekrutteringsprocessen. Vores rekrutteringsproces er opdelt i følgende faser.

Din ansøgning
For at komme i betragtning til en stilling, skal du indsende din ansøgning via vores rekrutteringssystem. Vi kan ikke modtage din ansøgning pr. e-mail eller post, og det gælder både ansøgninger til opslåede stillinger, og det gælder uopfordrede ansøgninger. Kun på denne måde kan vi sikre, at din ansøgning ses af den relevante rekrutterende leder i koncernen. Det giver os samtidig mulighed for at tage dig med i betragtning til andre ledige stillinger, der måtte komme i fremtiden, hvis du har sagt ”ja” til denne mulighed.

Første screening
Vi vil løbende screene de ansøgninger, vi modtager. I denne screening vurderer vi på baggrund af din ansøgning i hvor høj grad, der er et match mellem dine faglige og personlige kompetencer i forhold til det specifikke job.

Hvis der er mange kvalificerede kandidater til en specifik stilling, vælger vi ofte at gennemføre en telefonscreening. Her vil vi ringe dig op for bl.a. at få afdækket særlige elementer i din ansøgning, så vi efterfølgende har et stærkere grundlag for at vurdere din ansøgning.

Hvis vi vurderer, at der er et tilstrækkeligt match, vil du blive inviteret til en samtale. Hvis du ikke bliver inviteret til en samtale, vil vi så hurtigt som muligt give dig et afslag.

Første samtale
Under første samtale vil du primært møde den rekrutterende leder. Denne samtale vil have hovedvægt på dine faglige kompetencer, men vil naturligvis også omhandle dine personlige kompetencer og din motivation for at søge den pågældende stilling. Vi vil tilstræbe, at du får en hurtig tilbagemelding efter samtalen.

Anden samtale
For de fleste rekrutteringer vil vi invitere egnede kandidater til en anden samtale, som primært vil omhandle dine personlige kompetencer. Her vil både du og vi desuden have mulighed for at stille ekstra spørgsmål på baggrund af refleksioner fra første samtale. Også her vil vi tilstræbe, at du får en hurtig tilbagemelding efter samtalen.

Personprofil og test
Er det relevant i forhold til den enkelte stilling, vil vi bede dig udfylde en personprofil og evt. en færdighedstest. Dette vil typisk ske forud for anden samtale, og under samtalen vil du få en tilbagemelding på resultatet. Vi vil anbefale, at du sørger for de bedst mulige betingelser for at opnå et retvisende og godt resultat i hhv. personprofilen og testen, da resultaterne vil indgå i den endelige vurdering af dit match til Dagrofa og den konkrete stilling.

Referencer
For at få bekræftet oplysninger fra samtalen eller for at få adgang til ny information vil vi indhente referencer fra enten nuværende eller tidligere arbejdsgivere. Vi vil altid indhente referencer efter forudgående aftale med dig.

Ansættelse
Efter anden samtale vil vi vurdere, om du evt. skal inviteres til endnu en samtale, hvis der f.eks. er yderligere spørgsmål eller forhold, som skal afklares helt. Hvis vi på baggrund af hele rekrutteringsprocessen vurderer et godt match mellem din profil og stillingen, og hvis du samtidig synes, det kunne være spændende at arbejde for Dagrofa-koncernen, vil vi tilbyde dig jobbet.

Feedback på rekrutteringsproces
For at evaluere vores målsætning om, at enhver rekruttering bliver gennemført på en professionel måde, vil vi efterfølgende bede dig om feedback på rekrutteringsprocessen. Hvis du har været inviteret til en samtale og efterfølgende fået et afslag, vil vi sende en mail indeholdende et link til et kort spørgeskema. Vi håber naturligvis, at du vil bruge et par minutter på at byde ind med din feedback på vores rekrutteringsproces – kun på den måde kan vi blive bedre.


På dagrofa.dk anvender vi cookies. Læs mere om vores cookie politik

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close